Działalność gospodarcza i przedsiębiorczość w ochronie zdrowia
(Działalność gospodarcza i przedsiębiorczość w ochronie zdrowia)

Prowadząca zajęcia:

Halina Turowska