Komputerowe wspomaganie działalności w ochronie zdrowia
(Komputerowe wspomaganie działalności w ochronie zdrowia)

Prowadząca zajęcia:

Halina Mazurkiewicz