Spotkanie na temat rekrutacji i promocji szkół powiatowych w Łapach

W poniedziałek, 7.01.2019 r., w Zespole Szkół Mechanicznych w Łapach odbyło się spotkanie starosty Jana Perkowskiego i wicestarosty Romana Czepe oraz burmistrza Łap Krzysztofa Gołaszewskiego z dyrektorami szkół ponadpodstawowych, gimnazjów oraz szkół średnich z terenu gminy Łapy i gmin okolicznych.

         Tematem spotkania była rekrutacja w roku szkolnym 2018/2019 do szkół ponadpodstawowych oraz ponadgimnazjalnych w Łapach prowadzonych przez Powiat Białostocki. Inicjatorem spotkania były władze Powiatu Białostockiego. W spotkaniu wzięli udział także: przewodniczący Komisji Oświaty Rady Powiatu Białostockiego Henryk Suchocki, przewodniczący Komisji Oświaty Rady Gminy Łapy Leszek Paweł Gulewicz oraz dyrektor Wydziału Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego Maria Marciszewska.

         W ostatnich latach temat rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych (średnich) m.in. z przyczyn demograficznych jest szczególnie ważny dla Powiatu Białostockiego. Powiat dysponuje w Łapach dwoma bardzo dobrymi szkołami, które są w stanie zaspokoić potrzeby lokalnych absolwentów podstawówek i gimnazjów: I Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza oraz Zespołem Szkól Mechanicznych im. Stefana Czarnieckiego przy czym ZSM wspierany jest w zakresie kształcenia zawodowego przez Centrum Kształcenia Praktycznego. Uczestnicy spotkania zgodnie stwierdzili, że obie szkoły gwarantują świetne  warunki kształcenia realizowanego przez dobrych pedagogów i  w życzliwej atmosferze. Obie dysponują doskonałym wyposażeniem w najnowocześniejszy sprzęt - m.in. pracownie elektryczne, informatyczne w Zespole Szkól Mechanicznych oraz obrabiarek CNC  i in. w Centrum Kształcenia Praktycznego.  Szkoły łapskie w odróżnieniu od wielu szkół  białostockich zapewniają naukę jednozmianową, co pozwała na dużą oszczędność czasu na dojazdach do Białegostoku  dla młodzieży z Łap i okolic. Niewątpliwym atutem jest także  bogata i elastyczną ofertę edukacyjna, w tym ciekawe zajęcia pozalekcyjne, dające możliwość wszechstronnego rozwoju.  Obecni na spotkaniu dyrektorzy wstępnie omówili działania służące popularyzacji lokalnego rynku edukacyjnego.  Jest to szczególnie ważne właśnie teraz z powodu większej populacji uczniów, która będzie szturmowała w 2019 r. progi szkół średnich.  Dyrektorzy tych szkół zapewnili, że nie jest ich rolą namawiać nikogo do podjęcia decyzji o dalszej nauce, ale bardzo chętnie pomogą rozwiązać problemy związane z podjęciem takiej decyzji.

 

Zdjęcie ze spotkania, nr1

 

Zdjęcie ze spotkania, nr2

 

Zdjęcie ze spotkania, nr3

 
 
 
 
 
 
Zdjęcie ze spotkania, nr1
 
Zdjęcie ze spotkania, nr1
 
 
Phonetic transliteration
zdjˈɛɲtɕɛ zˈɛ spɔtkˈaɲʲɐ ˌɛnˈɛr jˈɛdɛn
you used 0/500 translations
 
 
Don't translate on double-click
 
Don't show floating button
 
No Internet Connection
 
 • Add to Phrasebook
   
  • No word lists for Polish -> Polish...
    
  • Create a new word list...
 • Copy