RODO

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

 

 

Szanując przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, iż:

 

1.   Dane osoboweprzetwarzamy w celach związanych z działalnością ADO, czyli:

 

a)    w związku z realizowanymi umowami, bądź do czynności podejmowanych na rzecz ich zawarcia (zgodnie z art. 6 ust 1 lit b) RODO)

 

b)    w związku realizowaniem zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457, 1560, 1669 i 2245),

 

c)    do wypełnienia obowiązków prawnych, związanych z obrotem handlowym (rozliczanie faktur, archiwizacja dokumentów) – na podstawie art. 6 ust 1 lit c) RODO

 

d)    do celów rekrutacyjnych – na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust 1 lit a) RODO) oraz na podstawie przepisów Kodeksu Pracy

 

e)    w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony mienia oraz ochrony fizycznej, na podstawie art 108a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 prawo oświatowe.

 

2.    ADO wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisząc na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

3.    Odbiorcą danych mogą być podmioty świadczące na rzez ADO usługi informatyczne lub inne, ale jedynie w związku z prowadzoną działalnością ADO, w celach służących realizacji zawartych umów bądź zleceń, na podstawie wyraźnego polecenia ADO i zgodnie z przepisami prawa

 

4.    ADO nie stosuje profilowania

 

5.    Informujemy o prawie dostępu, poprawiania i uzupełniania podanych danych, przenoszenia danych,żądania ograniczenia przetwarzania oraz żądania usunięcia danych (jeżeli na Administratorze nie ciąży obowiązek ich posiadania)

 

6.    Jeżeli została udzielona zgoda na przetwarzanie danych, można ją w każdej chwili odwołać pisząc na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , co nie będzie miało wpływu na legalność przetwarzania przed wycofaniem zgody

 

7.    Informujemy o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jak również do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

8.    Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest:

 

Centrum Kształcenia Zawodowego w Łapach

 

ul. Sikorskiego 15, 18-100 Łapy

 

 

Inspektor Danych osobowych: