RODO

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

 

W związku z wejściem w życie w dniu 25.05.2018r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE… (Dz. Urz. L119/1 z 04.05.2016r. – dalej RODO – informujemy, że:

 

Centrum Kształcenia Praktycznego w Łapach jest Administratorem Pana/Pani danych osobowych.

Wyznaczyliśmy Inspektora Danych Osobowych, z którym może Pan/Pani skontaktować się
w sprawie ochrony swoich danych osobowych; kontakt e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , kontakt telefoniczny 85 715 27 20 wew. 21. Korespondencję można także kierować na adres : Centrum Kształcenia Praktycznego w Łapach, ul. Sikorskiego 15, 18-100 Łapy.

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w następujących celach:

·          wykonywania działalności w zakresie edukacji oraz innej działalności statutowej,

·          realizacji działań promocyjnych,

·         zatrudnienia - świadczenia usług na podstawie umów cywilnoprawnych,

·         wystawienia faktur, rachunków i prowadzenia sprawozdawczości finansowej,

·          prowadzenia ewidencji wynikających z przepisów prawa.

Podstawa prawna przetwarzania danych wynika w szczególności z:

·         Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ;

·         Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe ;

·         Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej ;

·         oraz aktów wykonawczych.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań i nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.

Zebrane dane będą przechowywane przez okres wynikający z obowiązującej w jednostce instrukcji kancelaryjnej

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne do realizacji celów statutowych Administratora. W przypadku niepodania tych danych, ich wypełnienie jest niemożliwe.

Przysługuje Panu/Pani prawo do sprostowania, usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz zażądania ich kopii, jak również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (w przypadku gdy Pan/Pani uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy).

Decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
Administrator nie profiluje danych osobowych.