Zasady rekrutacji do form pozaszkolnych

 

ZASADY REKRUTACJI DO FORM POZASZKOLNYCH

- KURSY KWALIFIKACYJNE

 CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

w ŁAPACH

 

Podstawy prawne:

    Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Zasady ogólne:

1.    Organizatorem kwalifikacyjnego kursu zawodowego jest Centrum Kształcenia Zawodowego w Łapach ul. Gen. Wł. Sikorskiego 15, zwany dalej Placówką.

2.    Słuchaczem kwalifikacyjnego kursu zawodowego może być: 


 

- absolwent gimnazjum, legitymujący się świadectwem ukończenia gimnazjum;

      - absolwent 8 letniej szkoły podstawowej;

- każda osoba niezależnie od ukończonych form kształcenia

3.     Kandydat na kwalifikacyjny kurs zawodowy składa do sekretariatu CKZ:

1)    Podanie o przyjęcie na kwalifikacyjny kurs zawodowy

2)    Świadectwo ukończenia szkoły: minimum 8-letniej szkoły podstawowej lub gimnazjum

3)    zaświadczenie lekarskie, zawierające orzeczenie braku przeciw

wskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

 

1Kryteria  naboru:  w postępowaniu rekrutacyjnym decydują:

1.     Pierwszeństwo w przyjęciu mają osoby kontynuujące zdobycie kolejnych kwalifikacji dla zawodu oraz byli słuchacze CKZ. W pozostałych przypadkach o przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń.

2.     Kurs rozpoczyna się po zebraniu grupy liczącej 30 osób.