Ogłoszenie o naborze na rok szkolny 2019/2020

W roku szkolnym 2019/2020 prowadzimy nabór na następujące kursy kwalifikacyjne opłacane z subwencji oświatowej:

 

 

Typ szkoły/kurs kwalifikacyjny

Zawód

Nazwa kwalifikacji

Liczba kursów

Liczba miejsc

KKZ. RL.03.

Rolnik  613003

RL.03. Prowadzenie produkcji rolniczej    / 2 semestry /

1

30

KKZ RL.16.

Technik rolnik  314207

RL.16. Organizacja

i nadzorowanie produkcji rolniczej / 2 semestry /

1

20

KKZ. MS.04.

Opiekun medyczny 532102

MS.04. Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej
i niesamodzielnej 
/2 semestry/

 1

20

KKZ MG.18.

Mechanik pojazdów samochodowych

723103

MG.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

/2 semestry/

1

20

KKZ. MG.19.

Operator obrabiarek skrawających 722307

MG.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających / 2 semestry /

1

20

KKZ BD.04.      

Monter zabudowy i robót wykończeniowych
w budownictwie  712905

BD.04. Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych
i wykończeniowych / 2 semestry /

1

20

 

 

Plan rekrutacji
CKZ Łapy na rok szkolny 2019/2020

 

Składanie dokumentów

01.05 - 20.08.2019 do godz. 15.00

Ogłoszenie list przyjętych

21.08.2019 do godz. 13.00

Rekrutacja uzupełniająca

21 – 29.08.2019 do godz. 15.00

Ogłoszenie list przyjętych

30.08.2019 do godz. 13.00

 

Uczestnikami kursu mogą być osoby:

 • dowolnym poziomie wykształcenia (podstawowe, gimnazjalne, zasadnicze zawodowe, średnie, wyższe), zainteresowane zdobyciem dodatkowych kwalifikacji zawodowych
 • osoby czynne zawodowo, bądź pozostające bez pracy, które z uwagi na potrzeby rynku pracy i pracodawców chcą się przekwalifikować.

 

WARUNKI NABORU 2019/2020:

 

 

 • Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11.01.2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych naboru na kwalifikacyjny kurs zawodowy dokonuje Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora CKZ na podstawie regulaminu rekrutacji, po przeanalizowaniu dokumentów dostarczonych przez kandydatów, m.in. świadectwa ukończenia szkoły, ukończenia innych kursów, otrzymanych certyfikatów.
 • Kurs może zostać uruchomiony w dowolnym terminie od września do czerwca po zebraniu się grupy min. 30 uczestników.

 

UKOŃCZENIE KURSU, POTWIERDZANIE KWALIFIKACJI

 

 • Absolwent kursu otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego (formę i warunki ukończenia kwalifikacyjnego kursu zawodowego określa Dyrektor CKZ).
 • Zaświadczenie uprawnia do przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje
  w zawodzie w zakresie kwalifikacji wymienionej w zaświadczeniu.

 

UWAGA - możliwości (absolwenta Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego):

 

 • Absolwent otrzymane zaświadczenie może przedstawić swojemu pracodawcy (zaświadczenia potwierdza zdobycie umiejętności w ramach określonej kwalifikacji, której kurs dotyczył).
 • Absolwent może na podstawie otrzymanego zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie kwalifikacji wymienionej w zaświadczeniu.
 • Jeśli zda egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji (w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej), otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie. Zdobycie wszystkich kwalifikacji składających się na dany zawód wraz z potwierdzeniem odpowiedniego poziomu wykształcenia oznaczać będzie zdobycie pełnego zawodu; dyplomu technika w danym zawodzie.

 

FORMA KSZTAŁCENIA:

 

System Zaoczny:

 

- co najmniej 1 raz na dwa tygodnie
w większości piątek, sobota, niedziela – w zależności od preferencji słuchaczy

 


 

pobierz wymagane dokumenty:

podanie

Kwalifikacyjny kurs zawodowy jest prowadzony wg programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach, w zakresie jednej kwalifikacji.

 Ukończenie kwalifikacyjnego kursu zawodowego umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikację w zawodzie przeprowadzanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

 

Wszelkie informacje i zapisy w budynku Centrum ul. Sikorskiego 15 p.25 (sekretariat),
tel. 85 715 27 20 w godzinach 7:30 - 15:30