Ogłoszenie o naborze na rok szkolny 2018/2019

 

W roku szkolnym 2018/2019 prowadzimy nabór na następujące kursy kwalifikacyjne opłacane z subwencji oświatowej:

 

Nazwa zawodu

Nazwa kwalifikacji

Minimalna liczba miejsc

Czas trwania kursu

Forma realizacji zajęć

Rolnik

R.3 Prowadzenie produkcji rolniczej.

30

2 semestry

Zaoczna

Technik rolnik

R.16 Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej.

30

2 semestry

Zaoczna

Opiekun medyczny

Z.4 Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej

30

2 semestry

Zaoczna

Mechanik pojazdów samochodowych

M.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

30

2 semestry

Zaoczna

Operator obrabiarek skrawających

M.19 Użytkowanie obrabiarek skrawających

30

2 semestry

Zaoczna

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

BD.04 Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych

30

2 semestry

Zaoczna


 

Uczestnikami kursu mogą być osoby:

 • dowolnym poziomie wykształcenia (podstawowe, gimnazjalne, zasadnicze zawodowe, średnie, wyższe), zainteresowane zdobyciem dodatkowych kwalifikacji zawodowych
 • osoby czynne zawodowo, bądź pozostające bez pracy, które z uwagi na potrzeby rynku pracy i pracodawców chcą się przekwalifikować.

 

WARUNKI NABORU:

 

 

 • Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11.01.2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych naboru na kwalifikacyjny kurs zawodowy dokonuje Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora CKP na podstawie regulaminu rekrutacji, po przeanalizowaniu dokumentów dostarczonych przez kandydatów, m.in. świadectwa ukończenia szkoły, ukończenia innych kursów, otrzymanych certyfikatów.
 • Kurs może zostać uruchomiony w dowolnym terminie od września do czerwca po zebraniu się grupy min. 30 uczestników.

 

UKOŃCZENIE KURSU, POTWIERDZANIE KWALIFIKACJI

 

 • Absolwent kursu otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego (formę i warunki ukończenia kwalifikacyjnego kursu zawodowego określa Dyrektor CKP).
 • Zaświadczenie uprawnia do przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje
  w zawodzie w zakresie kwalifikacji wymienionej w zaświadczeniu.

 

UWAGA - możliwości (absolwenta Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego):

 

 • Absolwent otrzymane zaświadczenie może przedstawić swojemu pracodawcy (zaświadczenia potwierdza zdobycie umiejętności w ramach określonej kwalifikacji, której kurs dotyczył).
 • Absolwent może na podstawie otrzymanego zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie kwalifikacji wymienionej w zaświadczeniu.
 • Jeśli zda egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji (w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej), otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie. Zdobycie wszystkich kwalifikacji składających się na dany zawód wraz z potwierdzeniem odpowiedniego poziomu wykształcenia oznaczać będzie zdobycie pełnego zawodu; dyplomu technika w danym zawodzie.

 

FORMA KSZTAŁCENIA:

 

System Zaoczny:

 

- co najmniej 1 raz na dwa tygodnie
w większości piątek, sobota, niedziela – w zależności od preferencji słuchaczy

 


 

pobierz wymagane dokumenty:

podanie

Kwalifikacyjny kurs zawodowy jest prowadzony wg programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach, w zakresie jednej kwalifikacji.

 Ukończenie kwalifikacyjnego kursu zawodowego umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikację w zawodzie przeprowadzanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

 

Wszelkie informacje i zapisy w budynku Centrum ul. Sikorskiego 15 p.25 (sekretariat),
tel. 85 715 27 20 w godzinach 7:30 - 15:30