Kompleksowa inwestycja w kształcenie zawodowe – projekt zintegrowany Powiatu Białostockiego