O nas

Dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego w Łapach ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Samodzielnego Referenta ds. płacowo-materiałowych

Ogłoszenie o naborze

Kwestionariusz osobowy

Klauzula informacyjna

Informacja o kandydatach na wolne stanowisko pracy

 

 

Centrum Kształcenia Praktycznego w Łapach zostało powołane 1 sierpnia 2000 r. jako samodzielna placówka realizująca potrzeby szkół, zakładów pracy, osób fizycznych Powiatu Białostockiego z możliwością świadczenia usług dla całej Polski i podmiotów zagranicznych.

W CKP w Łapach zajęcia praktyczne odbywają uczniowie Zespołu Szkół Mechanicznych w Łapach w zawodach:

  • Mechanik pojazdów samochodowych
  • Technik hotelarstwa
  • Technik mechanik
  • Technik elektryk

 

Zdawalność części praktycznej egzaminów zawodowych potwierdzających kwalifikacje zawodowe uczniów ZSM Łapy oraz słuchaczy KKZ w roku szkolnym 2017/2018 wyniosła:

 

Wyniki egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie uczniów ZSM w Łapach odbywających zajęcia praktyczne w CKP Łapy.

Zawód

Liczba uczniów

Przystąpiło do egzaminu

Zdawalność

Liczba

%

Rok szkolny 2017/2018 I półrocze

Technik budownictwa

B.18. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich.

13

13

13

100,00

Technik hotelarstwa

T.12 Obsługa gości w obiekcie

świadczącym usługi hotelarskie.

13

13

12

92,31

Technik elektryk

E.7 Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych.

14

14

14

100,00

Rok szkolny 2017/2018 II półrocze

 

Technik elektryk

E.8 Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych.

14

13

13

100,00

Technik mechanik

M.19 Użytkowanie obrabiarek skrawających.

11

11

11

100,00

 

Wyniki egzaminów kwalifikacyjnych kursów zawodowych.

Kwalifikacja

Liczba

kursantów/

zgłoszonych do egzaminu

 

Przystąpiło

Zdawalność

Otrzymali świadectwo

T

P

T

P

L

%

L

%

L

%

Rok szkolny 2017/2018    I półrocze

R.03. Prowadzenie produkcji rolniczej.

Zawód: Rolnik.

38/36

 

31

31

31

100

31

100

31

100

Rok szkolny 2017/2018   II półrocze

R.03. Prowadzenie produkcji rolniczej.

Zawód: Rolnik.

62/54

53

53

53

100

54

100

53

100

R.16 Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej.

23/23

19

18

19

100

18

100

18

100

M.24 Naprawa uszkodzonych nadwozi pojazdów samochodowych.

26//19

4

12

4

100

12

100

4

100

B.07. Wykonywanie robót posadzkarsko - okładzinowych.

21//15

14

14

14

100

14

100

14

100