Harmonogram zajęć:

M.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych.


Zawód: mechanik pojazdów samochodowych, symbol cyfrowy; 723103


Harmonogram szkolenia znajduje się w szczegółach po kliknięciu w link


BD.04. Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych.


Zawód: monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, symbol cyfrowy: 712905


Szczegółowy harmonogram dostępny po kliknięciu w link


RL.03. Prowadzenie produkcji rolniczej.


Zawód: rolnik, symbol cyfrowy: 613003


Szczegółowy harmonogram dostępny po kliknięciu w link


R.16. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej.


Zawód: technik rolnik, symbol cyfrowy: 314207


Szczegółowy harmonogram dostępny po kliknięciu w link