Zasady rekrutacji do form pozaszkolnych

 

ZASADY REKRUTACJI DO FORM POZASZKOLNYCH

- KURSY KWALIFIKACYJNE

 CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO

w ŁAPACH

 

Podstawy prawne:

    Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Zasady ogólne:

1.    Organizatorem kwalifikacyjnego kursu zawodowego jest Centrum Kształcenia Praktycznego w Łapach ul. Gen. Wł. Sikorskiego 15, zwany dalej Placówką.

2.    Słuchaczem kwalifikacyjnego kursu zawodowego może być: 


Czytaj więcej: Zasady rekrutacji do form pozaszkolnych

Ogłoszenie o naborze na rok szkolny 2018/2019

 

W roku szkolnym 2018/2019 prowadzimy nabór na następujące kursy kwalifikacyjne opłacane z subwencji oświatowej:

 

Nazwa zawodu

Nazwa kwalifikacji

Minimalna liczba miejsc

Czas trwania kursu

Forma realizacji zajęć

Rolnik

R.3 Prowadzenie produkcji rolniczej.

30

2 semestry

Zaoczna

Technik rolnik

R.16 Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej.

30

2 semestry

Zaoczna

Opiekun medyczny

Z.4 Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej

30

2 semestry

Zaoczna

Mechanik pojazdów samochodowych

M.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

30

2 semestry

Zaoczna

Operator obrabiarek skrawających

M.19 Użytkowanie obrabiarek skrawających

30

2 semestry

Zaoczna

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

BD.04 Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych

30

2 semestry

Zaoczna


 

Uczestnikami kursu mogą być osoby:

  • dowolnym poziomie wykształcenia (podstawowe, gimnazjalne, zasadnicze zawodowe, średnie, wyższe), zainteresowane zdobyciem dodatkowych kwalifikacji zawodowych
  • osoby czynne zawodowo, bądź pozostające bez pracy, które z uwagi na potrzeby rynku pracy i pracodawców chcą się przekwalifikować.

 

WARUNKI NABORU:

Czytaj więcej: Ogłoszenie o naborze na rok szkolny 2018/2019