Wybór oferty - Dostawa obrabiarek

18.06.2018

Ogłoszenie o wyniku postępowania przetargowego

 

Centrum Kształcenia Praktycznego w Łapach informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę obrabiarek” w wyniku przeprowadzenia oceny i badania ofert, wybrano oferty najkorzystniejsze:

Zadnie nr 1

Abplanlp Sp. z o.o.

ul. Kostrzyńska 36

02-979 Warszawa

 

Punktacja przyznana poszczególnym ofertom przedstawia się następująco:

 

Lp.

Nazwa i adres wykonawcy

Punkty w kryterium: Cena

Punkty w kryterium:

Okres gwarancji

Razem

1.

Abplanlp Sp. z o.o.

ul. Kostrzyńska 36

02-979 Warszawa

 

60,00 pkt

 

40 pkt

 

100 pkt

 

Zadnie nr 2

Abplanlp Sp. z o.o.

ul. Kostrzyńska 36

02-979 Warszawa

 

Punktacja przyznana poszczególnym ofertom przedstawia się następująco:

 

Lp.

Nazwa i adres wykonawcy

Punkty w kryterium: Cena

Punkty w kryterium:

Okres gwarancji

Razem

1.

Abplanlp Sp. z o.o.

ul. Kostrzyńska 36

02-979 Warszawa

 

60,00 pkt

 

40 pkt

 

100 pkt

 

Zadnie nr 3

Metal Technics Polska s.c.

Ul. Ryżowa 43D/1

02-495 Warszawa

 

Punktacja przyznana poszczególnym ofertom przedstawia się następująco:

 

Lp.

Nazwa i adres wykonawcy

Punkty w kryterium: Cena

Punkty w kryterium:

Okres gwarancji

Razem

1.

Jazon Sp. z o.o.

ul. Wysockiego 164A

15-167 Białystok

43,23

20 pkt

63,23 pkt

2.

 

Abplanlp Sp. z o.o.

ul. Kostrzyńska 36

02-979 Warszawa

33,06 pkt

20 pkt

53,06 pkt

3.

 

Metal Technics Polska s.c.

Ul. Ryżowa 43D/1

02-495 Warszawa

60 pkt

40 pkt

100 pkt

 

Zadnie nr 4

Metal Technics Polska s.c.

Ul. Ryżowa 43D/1

02-495 Warszawa

 

Punktacja przyznana poszczególnym ofertom przedstawia się następująco:

 

Lp.

Nazwa i adres wykonawcy

Punkty w kryterium: Cena

Punkty w kryterium:

Okres gwarancji

Razem

1.

Jazon Sp. z o.o.

ul. Wysockiego 164A

15-167 Białystok

57,20 pkt

20 pkt

77,20 pkt

2.

 

Abplanlp Sp. z o.o.

ul. Kostrzyńska 36

02-979 Warszawa

36,05 pkt

20 pkt

56,05 pkt

3.

 

Metal Technics Polska s.c.

Ul. Ryżowa 43D/1

02-495 Warszawa

60 pkt

40 pkt

100 pkt